HENKILÖSTÖVOIMAVARA-ANALYYSI (2)


(1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osittain samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)

Kysymykset Nykytila Tavoitetila
Henkilöille ei ole tarjolla tarpeeksi vaativia tehtäviä 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikki eivät pysy mukana tekniikan kehityksessä 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikki näyttävät hyväntuulisilta 1 2 3 4 1 2 3 4
Joissakin työryhmissä on jännitteitä 1 2 3 4 1 2 3 4
Yksi esimies ei pärjää alaistensa kanssa 1 2 3 4 1 2 3 4
Yksi henkilö ylittää jatkuvasti kulubudjettinsa 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikki eivät sovellu asiakastyöhön 1 2 3 4 1 2 3 4
Olen tyytyväinen henkilöstööni 1 2 3 4 1 2 3 4
Muutaman henkilön taidot eivät riitä 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhdestä henkilöstä tulee koko ajan valituksia 1 2 3 4 1 2 3 4Analyysi:

Seuraavaan testiinLähettäkää esite | Yhteydenotto | Uranvaihto