ANSIOTASOTYYTYVYYS


(Käy läpi seuraavat väittämät ja arvioi mielipiteesi niiden suhteen.
Merkitse vastaukseksi 0=ei pidä paikkaansa, 1=joskus totta, 2=usein totta, 3=aina totta.)


Kysymykset Vastaus
Ansiotasoni on suunnilleen oikealla tasolla siitä työstä mitä teen 0 1 2 3
Muilla samoja tehtäviä tekevillä on suunnilleen sama palkkataso 0 1 2 3
Useimmat saavat tässä yrityksessä vähintään sen palkan, mikä heille kuuluu 0 1 2 3
Ymmärrän perusteet, joiden mukaan palkkani määräytyy 0 1 2 3
Luontaisedut antavat hyvän palkan lisän 0 1 2 3
Työni tarjoaa minulle monia kiinnostavia haasteita 0 1 2 3
Tunnen, että työni on hyvin tärkeää 0 1 2 3
Olen ylpeä työstäni tässä organisaatiossa 0 1 2 3
Minua kohdellaan kunnioituksella yrityksessä 0 1 2 3
Työni tarjoaa minulle mahdollisuuden käyttää kaikkia voimavarojani 0 1 2 3Analyysi:

Palaa alkuun


Lähettäkää esite | Yhteydenotto | Uranvaihto